ماشین

ماشین

Auto detailing

ماشین فعالیتی است که به طور سیستماتیک انجام عملیات و روالهایی را انجام می دهد که خودرو را در بهترین حالت ممکن ، به ویژه لوازم آرایشی ، در مقابل مکانیکی نگه می دارد. این امر با از بین بردن آلودگی های قابل مشاهده و نامرئی از فضای داخلی خودرو و صیقل بخشیدن به نمای خارجی تا پایان بدون عیب اصلی آن به دست می آید.

 خدمات جزئیات حرفه ای و فروش محصولات به افراد حرفه ای و علاقه مندان ، حضور تجاری گسترده ای را در مکان هایی که اتومبیل حمل و نقل اصلی است ، نشان می دهد. فقط در ایالات متحده ، صنعت حرفه ای و جزئیات خانه از آوریل 2014 بیش از 9 میلیارد دلار درآمد داشت.

Cart
Your cart is currently empty.